สถานีประชาชน : โครงการอาสาร่วมใจ 60 ชุมชนเกษตรอินทรีย์ (24 มี.ค. 58) ....Or click this link to watch at position 27:27
http://youtu.be/txVDuAqH_XY?t=27m27s