เมื่อเร็วๆนี้ Thai Good Food ในเครือของบริษัท เอเบสท์ จำกัด ได้มีการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ ภายใต้ตราสินค้า Fine Fresh โดยมะม่วงทั้งหมดได้นำไปยังโรงอบไอน้ำและตัดแต่ง เพื่อให้ได้มาตรฐาน ก่อนจะส่งออกไปยังประเทศเกาหลี .... ....