บริษัท เอ-เบสท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการนำผลิตผลทางการเกษตรประเภท ผักผลไม้ที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตผลที่ดีด้วยการบริหาร จัดการห่วงโซ่คุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ


ABEST Co.,Ltd.
VDO-PRESENTATION OF COMPANY PROFILE AND OPERATION
  • สถานีประชาชน : โครงการอาสาร่วมใจ 60 ชุมชนเกษตรอินทรีย์ (24 มี.ค. 58)
  • เมื่อเร็วๆนี้ Thai Good Food ในเครือของบริษัท เอเบสท์ จำกัด ได้มีการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ ภายใต้ตราสินค้า Fine Fresh โดยมะม่วงทั้งหมดได้นำไปยังโรงอบไอน้ำและตัดแต่ง เพื่อให้ได้มาตรฐาน ก่อนจะส่งออกไปยังประเทศเกาหลี ....
  • Orange Festival @ เดอะมอลล์บางกะปิ ....