มาสแกน QR CODE เล่นกัน อีกรูปแบบของป้ายหน้าร้าน

QR Code

ไม่ว่าจะเป็น  URL, ข้อความ, หมายเลขโทรศัพท์ หรือ SMS การอ่านข้อมูลจาก QR Code หรือเรียกว่า QR Code Reader เป็นการแปลงข้อมูลจาก QR Code ที่มีลักษณะเป็นบาร์โค้ด2 มิติ ให้กลายเป็นข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ หรือลิงค์ต่างๆ ซึ่งมีวิธีการอ่านแบบง่ายๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยโทรศัพท์มือถือที่จะอ่าน QR Code ได้ จะต้องมีกล้องเพื่อใช้สำหรับจับภาพ QR Code เพื่อนนำไปแปลงเป็นข้อมูล ซึ่งอาจเป็นข้อความหรือลิงก์เพื่อนำท่านเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ ได้

QR Code ถูกนำไปใช้ในธุรกิจในรูปแบบต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านการตลาด 4’s P หรือในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) เช่น

 
ด้านสินค้า (Product) เป็นการใช้ QR Code ในการแจ้งรายละเอียดของสินค้านั้นๆ ให้กับลูกค้าได้ทราบ เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ เนื่องจากสินค้าบางอย่างมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ทำให้ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดของสินค้านั้น
ในพื้นที่ที่มีขนาดจำกัดได้ เช่น แจ้งส่วนผสมของอาหาร วัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต วันที่ผลิต หรือวันหมดอายุ เป็นต้น

การอ่านข้อมูลจาก QR Code อาจมีข้อจำกัดในเรื่องการรองรับการทำงานของโทรศัพท์มือถือในบางรุ่น ที่ยังไม่สามารถรองรับโปรแกรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้

10 อันดับประเทศที่บริโภคผักมากที่สุด

10 อันดับประเทศที่บริโภคผักมากที่สุด

อันดับที่ 10    United Arab Emirates

United Arab Emirates บริโภคเฉลี่ย 173.5 กิโลกรัม/ประชากร หนึ่งคน

อันดับที่ 9     Egypt

Egypt บริโภคเฉลี่ย 185.7 กิโลกรัม/ประชากรหนึ่งคน

อันดับที่ 8     Romania

Romania บริโภคเฉลี่ย 189.7 กิโลกรัม/ประชากรหนึ่งคน

อันดับที่ 7     Israel

Israel บริโภคเฉลี่ย 194.4 กิโลกรัม/ประชากรหนึ่งคน

อันดับที่ 6      Portugal

Portugal บริโภคเฉลี่ย 202.8 กิโลกรัม/ประชากรหนึ่งคน

อันดับที่ 5      China

China บริโภคเฉลี่ย 212.5 กิโลกรัม/ประชากรหนึ่งคน

อันดับที่ 4      Jordan

Jordan บริโภคเฉลี่ย 215.5 กิโลกรัม/ประชากรหนึ่งคน

อันดับที่ 3      Turkey

Turkey บริโภคเฉลี่ย 237.9 กิโลกรัม/ประชากรหนึ่งคน

อันดับที่ 2      South Korea

South Korea บริโภคเฉลี่ย 249.8 กิโลกรัม/ประชากรหนึ่งคน

อันดับที่ 1      Greece

Greece บริโภคเฉลี่ย 257.0 กิโลกรัม/ประชากรหนึ่งคน  


ที่มา  www.toptenthailand.com

ทั้งหมด 2 บทความ หน้า : 1