บริการ คัด ตัดแต่ง ผักสดและผลไม้บริการคัด ตัดแต่ง ผักและผลไม้ตามข้อกำหนดของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปจากวัตถุดิบที่ลูกค้าหามาเอง หรือใช้บริการสรรหาของเรา  เรายินดีให้บริการด้วยกระบวนการที่ผ่านศูนย์คัดตัดแต่งที่ได้รับการรองมาตรฐาน GMP