บริการแพ็คบรรจุเพื่อการส่งออกภายใน และต่างประเทศบริการแพ็คผักผลไม้เพื่อการส่งออกภายในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยศูนย์แพ็คมาตรฐาน GMP ที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัย อาทิเช่น เครื่องโอโซน อ่างน้ำเย็น เครื่องซีลปากถุงพร้อมเติมไนโตรเจน และเครื่องแพ็คฟิล์มรัดหดที่ทันสมัย ช่วยให้ผักและผลไม้ที่ถูกแพ็ค ยังคงความสด และสะอาด จนถึงมือผู้บริโภค


Packing serviceFresh fruits with standard packaging by A-Best